Dziękujemy za zapis do demo!

Dostęp do gry został wysłany na Twój adres email.

Wersja kursu

Ilość misji/lekcji

Czas użytkowania

Demo

1

3 dni

Pełny kurs

15

Nielimitowany.
Gwarancja satysfakcji lub zwrot pieniędzy.

Kup dzisiaj nielimitowany dostęp do pełnego kursu (15 misji) a oszczędzisz 50 zł.

249 zł 199 zł

Zobacz co otrzyma
Twoje dziecko

Będzie mogło grać i uczyć się kiedy chce
i w tempie jakie mu odpowiada.

Dostęp do kursu nie jest limitowany czasowo.

W poszczególne lekcje (misje) można grać wiele razy,
dodatkowo utrwalając słownictwo.

W przygotowaniu są kolejne kursy, nauka i przygoda
będzie mogła trwać dalej.

SPRAWDŹ OPCJĘ ZAKUPU

Czy wiesz, że...

Wszystkie misje w ramach Virtual One – kursu języka angielskiego w Minecraft są skonstruowane według metody PIGT?

Metoda PIGT redukuje do minimum stres związany z nauką języka obcego na tradycyjnych kursach, za którymi dzieci nie przepadają.

Misje pełne kreatywnych rozwiązań

Słowa i wyrażenia z pierwszych 5 lekcji (całość kursu to 15 lekcji)

Wprowadzenie do metodologii

Metoda PIGT

Wszystkie misje (lekcje) w ramach Virtual One – kursu języka angielskiego w Minecraft są skonstruowane według metody PIGT, przynoszącej rewelacyjne rezultaty. Metoda PIGT redukuje do minimum stres związany z nauką języka obcego na tradycyjnych kursach, za którymi dzieci nie przepadają. Na naszym kursie dzieci uczą się niezwykle efektywnie. Przyswajania nowego słownictwa i umiejętności w języku angielskim przychodzi im z łatwością. Świetnie się bawią i same się angażują, ponieważ czują się odpowiedzialne za powodzenia misji.

PRESENTATION
(PREZENTACJA)

Wprowadzamy nowe słownictwo za pomocą obrazu, dźwięku i transkrypcji

INTERACTION
(INTERAKCJA)

Stwarzamy okazję do naturalnych interakcji
z nowym słownictwem w kontekście celów misji

GAME
(GRA)

Utrwalamy nowo poznane słownictwo przez
dodatkowe bodźce związane z rozgrywką

TEST
(TEST)

Weryfikujemy proces przyswojenia nowego słownictwa poprzez test osadzony w realiach gry

Aktywne słuchanie

Ważnym elementem kursu Virtual One jest również umiejętność aktywnego słuchania, której uczymy naszych kursantów. Aktywne słuchanie naturalnie występuje w trakcie rozmowy. Zmusza nas nie tylko do słuchania, ale też przetwarzania informacji w głowie i myślenia o tym, co zamierzamy odpowiedzieć, co wiąże się ze stresem. W naszym kursie niwelujemy negatywny wpływ stresu poprzez stworzenie przyjaznego środowiska gry. Wyzwania napotkane przez kursanta motywują go do jeszcze efektywniejszego przyswajania nowych zwrotów i słownictwa. Musi podjąć decyzję, wykonać ruch swoją postacią, skręcić, podskoczyć czy po prostu coś zbudować. Jest cały czas zaangażowany. Angażuje go zarówno fabuła gry, jak i wyzwania poszczególnych zadań. Jego motywacja pochodzi z wewnątrz, bo robi to na czym mu zależy. Nie to, na czym zależy jego nauczycielowi bądź rodzicowi. Gra w grę, którą kocha. Poziom trudności rośnie stopniowo wraz z poziomem przywiązania do postaci oraz poczucia odpowiedzialności za powodzenie całej misji.

Misja 1 z 15: Słowa i wyrażenia angielskie

I New vocabulary and skills introduced using PIGT

// MOVING & DIRECTIONS //
Poruszanie się i kierunki.
examples / przykłady
turn right, turn left, move forward

// VERBS //
Czasowniki, związane z poruszaniem się w przestrzeni i znajdowanie kluczowych elementów.
examples / przykłady
to jump, to move, to watch out, to go upstairs, to go downstairs, to turn, to find

// CLOTHES & GADGETS //
Podstawowe części garderoby i akcesoria
examples / przykłady
helmet, jacket, trousers, boots

// APPROVALS & INSTRUCTIONS //
Pochwały, motywowanie i chwalenie gracza oraz komunikaty związane z niepowodzeniem w misji.
examples / przykłady
Great job!, Good job!, Congratulations!
You are really amazing!, Yes, YOU DID IT!
Bad choice, try again!, Oh no! Try again!

// MATERIALS //
Słownictwo związane z rodzajem materiałów.
examples / przykłady
iron, glass, silver

// RANDOM WORDS & ITEMS //
Różnorodne słowa i przedmioty, związane z celami misji.
examples / przykłady
ID card, key, space suit, crafting tablet

// GETTING TO KNOW PEOPLE //
Słownictwo i wyrażenia związane z umiejętnością przedstawienia się i poznawania innych osób.
examples / przykłady
Hi, I’m Roger Edwards from Canterbury. It’s a pleasure to meet you.

// NUMBERS //
Cyfry i liczby.
one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve

II Pasywne słuchanie

Słownictwo nie bezpośrednio związane z celami misji, ale pomagające dzieciom osłuchiwać się z właściwym brzmieniem i melodyką języka angielskiego, dzięki czemu ich aparat słuchowy jest dostrajany do późniejszego sprawnego poruszania się w języku obcym.

examples / przykłady
Yes, I’m old. I’m very old! In your understanding, of course!
No, that’s not the ID card. It’s a cat. A CAT?! What is a cat doing here?
No, that’s not the ID card. It’s milk. Oh, now I understand what the cat is doing here!
Wait a moment, please! I will search for another way to get to the locker room. Ok, Matt, I’m sending you a solution.

III Dopełniacz saksoński

Sposób określania przynależności rzeczy do danej osoby używany w języku angielskim.

examples / przykłady
No, those aren’t Tony Capallo’s trousers. They are Spider Man’s trousers.
No, those aren’t Tony Capallo’s boots. They are Lord Vader’s boots.
No, that’s not Tony Capallo’s jacket. It’s the Joker’s jacket.
No, that’s not Tony Capallo’s helmet. It’s King Arthur’s helmet.

Misja 2 z 15: Słowa i wyrażenia angielskie

I New vocabulary and skills introduced using PIGT

Nowe słownictwo i umiejętności wprowadzone z wykorzystaniem PIGT

// FURNITURE & HOUSE ITEMS //
Meble i wyposażenie
examples / przykłady
table, roof, armchair, door, mirror, lamp

// PREPOSITIONS //
Przyimki
examples / przykłady
behind, on, next to, between, under, above,

// COLORS //
Kolory
examples / przykłady
red, green, blue, yellow

// VERBS //
Czasowniki, związane z osiąganiem celów misji.
examples / przykłady
to put, to wear, to need, to press, to stand

// RANDOM WORDS & ITEMS //
Różnorodne słowa i przedmioty, związane z celami misji.
examples / przykłady
tree, guard, file, oxygen tank, ammunition

II Repetition and consolidation of vocabulary and skills
Powtórzenie i utrwalenie słownictwa i umiejętności

// CLOTHES & GADGETS //
Podstawowe części garderoby i akcesoria
examples / przykłady
helmet, jacket, trousers, boots

// MATERIALS //
Słownictwo związane z rodzajem materiałów.
examples / przykłady
iron, glass, silver

// VERBS //
Czasowniki, związane z poruszaniem się w przestrzeni i znajdowanie kluczowych elementów.
examples / przykłady
to jump, to move, to watch out, to turn, to find

// APPROVALS & INSTRUCTIONS //
Pochwały, motywowanie i chwalenie gracza oraz komunikaty związane z niepowodzeniem w misji.
examples / przykłady
Oh yes! You’re the best!
Just like that! Next!
Oh yes! YOU DID IT! You’re AMAZING!
Oh no, you pressed the wrong button!

// MOVING & DIRECTIONS //
Poruszanie się i kierunki.
examples / przykłady
turn right, turn left, move forward

// RANDOM WORDS & ITEMS //
Różnorodne słowa i przedmioty, związane z celami misji.
examples / przykłady
key

II Pasywne słuchanie

Słownictwo nie bezpośrednio związane z celami misji, ale pomagające dzieciom osłuchiwać się z właściwym brzmieniem i melodyką języka angielskiego, dzięki czemu ich aparat słuchowy jest dostrajany do późniejszego sprawnego poruszania się w języku obcym.

examples / przykłady
Thanks to our spies, I have insight into the prison plans. I will lead you safely to Max Schiller.
Watch out! Don’t move! My detectors show me these are deadly lasers.
Ok, my friend, take a deep breath and follow my instructions! I’ll guide you!
No, that’s not an oxygen tank. It’s orange juice.

Misja 3 z 15: Słowa i wyrażenia angielskie

New vocabulary and skills introduced using PIGT Nowe słownictwo i umiejętności wprowadzone z wykorzystaniem PIGT

// FOOD & MEALS //

Jedzenie i posiłki.

examples / przykłady

pasta, spaghetti, bigos, sausage, bacon, chicken, sauerkraut, tomato soup, tomato juice

 

// VEGETABLES //

Warzywa

examples / przykłady

garlic, onion, hot pepper, tomato, cabbage, cauliflower, celery 

 

// SPICES & HERBS //

Przyprawy i zioła

examples / przykłady

salt, pepper, parsley, basil, oregano, thyme

 

// DISHES // 

Naczynia i zastawa

examples / przykłady

bowl, pan, bottle, plate, pot

 

// CLOTHES & GADGETS // 

Dodatkowe części garderoby i akcesoria

examples / przykłady

T-shirt, socks, underpants

 

// VERBS //

Czasowniki, związane z osiąganiem celów misji.

examples / przykłady

to follow, to jump, tu put, to have, to choose, to collect, to try, to must, to find, to craft

 

// RANDOM WORDS & ITEMS //

Różnorodne słowa i przedmioty, związane z celami misji.

examples / przykłady

recipe, water, Italian food, money, washing machine

 

Repetition and consolidation of vocabulary and skills Powtórzenie i utrwalenie słownictwa i umiejętności

// CLOTHES & GADGETS // 

Podstawowe części garderoby i akcesoria

examples / przykłady

helmet, jacket, trousers, boots

// APPROVALS & INSTRUCTIONS //

Pochwały, motywowanie i chwalenie gracza oraz komunikaty związane z niepowodzeniem w misji. 

examples / przykłady

Yes, YOU DID IT! Those are the guard’s socks!

It’s perfect.

Well done! You’ve crafted BIGOS.

 

Pasywne słuchanie

Słownictwo nie bezpośrednio związane z celami misji, ale pomagające dzieciom osłuchiwać się z właściwym brzmieniem i melodyką języka angielskiego, dzięki czemu ich aparat słuchowy jest dostrajany do późniejszego sprawnego poruszania się w języku obcym.  

examples / przykłady

No, that’s not a bottle. It’s a cockroach. Oh no, there are cockroaches, blah!

Great, you have all the ingredients. We will cook organic tomato soup with a hint of basil, tomato paste made from real Italian tomatoes with Italian spices and… let’s think for a moment… and freshly squeezed tomato juice.

Of course I was! I was there with Queen Elizabeth at the court of Prince Puglia and there I met the charming Princess Costanza, my dear… what grace, what elegance, what beauty … I miss her so much.

 

III Dopełniacz saksoński

Sposób określania przynależności rzeczy do danej osoby używany w języku angielskim.

examples / przykłady

No, those aren’t the guard’s socks. They are Lord Vader’s socks.

No, those are not the guard’s underpants. They are Dracula’s underpants.

No, that’s not the guard’s T-shirt. It’s Lord Garmadon’s T-shirt.

 

Misja 4 z 15: Słowa i wyrażenia angielskie

I New vocabulary and skills introduced using PIGT Nowe słownictwo i umiejętności wprowadzone z wykorzystaniem PIGT

// ROOMS //

Pomieszczenia

examples / przykłady

living room, bathroom, bedroom, locker room

 

// FURNITURE & HOUSE ITEMS //

Meble i wyposażenie

examples / przykłady

chair, fridge, carpet, chest, ladder, 

 

// MATERIALS //

Słownictwo związane z rodzajem materiałów.

examples / przykłady

golden, crystal, diamond, silver

 

// COLORS //

Słownictwo związane z nowymi kolorami

examples / przykłady

white, black, grey, orange

 

// VERBS //

Czasowniki, związane z osiąganiem celów misji.

examples / przykłady

to wear, to go, to break, to stand 

 

// RANDOM WORDS & ITEMS //

Różnorodne słowa i przedmioty, związane z celami misji.

examples / przykłady

tree, guard, file, oxygen tank, ammunition

 

Repetition and consolidation of vocabulary and skills

Powtórzenie i utrwalenie słownictwa i umiejętności

 

// FOOD & MEALS //

Jedzenie i posiłki.

examples / przykłady

pasta, spaghetti, bigos, sausage, bacon, chicken

 

// VEGETABLES //

Warzywa

examples / przykłady

garlic, onion, hot pepper, tomato, cabbage, cauliflower, celery 

 

// SPICES & HERBS //

Przyprawy i zioła

examples / przykłady

salt, pepper, parsley, basil, oregano, thyme

 

// CLOTHES & GADGETS // 

Podstawowe części garderoby i akcesoria

examples / przykłady

helmet, jacket, trousers, boots, socks, T-shirt, underpants

 

// COLORS //

Kolory

examples / przykłady

red, green, blue, yellow

 

// FURNITURE & HOUSE ITEMS //

Meble i wyposażenie

examples / przykłady

table, roof, armchair, door, mirror, lamp

 

// PREPOSITIONS //

Przyimki

examples / przykłady

behind, on, next to, between, under, above, 

 

// APPROVALS & INSTRUCTIONS //

Pochwały, motywowanie i chwalenie gracza oraz komunikaty związane z niepowodzeniem w misji. 

examples / przykłady

You did it! You broke the code! CONGRATULATIONS!

Congratulations, you have done a great second round! It’s time for the last one.

Oh no! Dead end! You have chosen the wrong door.

 

Pasywne słuchanie

Słownictwo nie bezpośrednio związane z celami misji, ale pomagające dzieciom osłuchiwać się z właściwym brzmieniem i melodyką języka angielskiego, dzięki czemu ich aparat słuchowy jest dostrajany do późniejszego sprawnego poruszania się w języku obcym.  

examples / przykłady

I’ve located the alarm deactivation buttons. I will show you where to find them.

Interesting, very interesting. Security in the rooms was very simple, but here we have something really complicated. We need to disarm the five-stage alarm.

Oh no! Sorry, I overlooked that the tree is guarded by motion sensors. The Boss’s guards will be here soon. WE NEED TO RUN AWAY!

 

Recenzje naszego kursu

Recenzja kursu okiem youtubera